Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 

Pełna księgowość


Powiększenie

  • otwarcie ksiąg rachunkowych,
  • stworzenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • sporządzanie ewidencji VAT,
  • przygotowanie deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i dokumentów do KRS.