Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy sierpień 2023
Powiększenie

 Przypominamy terminy płatności podatkowych w sierpniu 2023 roku:

 • 15.08.2023 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 •  
 • 21.08.2023 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.08.2023 r. - termin zapłaty podatku VAT.

PPK autozapis
Powiększenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy, że 1 marca 2023 roku następuje tzw. autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W związku z tym:

 • pracodawca powinien poinformować pracowników o autozapisie do PPK w terminie do 28 lutego 2023 roku,
 • dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą ważność 1 marca 2023 roku,
 • pracownik, który chce zrezygnować z PPK, powinien złożyć ponownie deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat w marcu, przed terminem wypłaty wynagrodzenia.
Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK znajdą Państwo TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Diety od 1 stycznia 2023 roku
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 stycznia 2023 roku zaplanowana jest kolejna podwyżka stawki diet oraz ryczałtów za nocleg i dojazdy, należnych pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej. Nowe stawki stawki mają wyglądać następująco:

 • 45 zł - dieta z tytułu krajowej podróży służbowej (dotychczas 38 zł),
 • 67,50 zł - ryczałt za nocleg (dotychczas 57 zł),
 • 9 zł - ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej (dotychczas 7,60 zł).

Planowane jest także podniesienie stawek tzw. kilometrówki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Płaca minimalna 2023
Powiększenie

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym w 2023 roku będą aż dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyniesie ono odpowiednio:

 • 3.490,00 zł brutto miesięcznie / 22,80 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023,
 • 3.600,00 zł brutto miesięcznie / 23,50 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023,
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.