Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Dzień wolny za święto w sobotę
Powiększenie

W związku z obchodzonym w sobotę, 1 maja 2021 roku, Świętem Pracy przypominamy Państwu zasady udzielania pracownikom etatowym dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę:
 
 • dzień wolny należy wyznaczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym święto występuje (jeżeli okresem rozliczeniowym jest miesiąc, dodatkowego urlopu należy udzielić w tym miesiącu),
 • pracodawca samodzielnie ustala termin udzielenia dnia wolnego (może oczywiście uwzględnić propozycje pracowników w tym zakresie),
 • dnia wolnego można udzielić zarówno przed, jak i po dniu świątecznym (pamiętając by był to ten sam okres rozliczeniowy),
 • pracodawca może wyznaczyć ten sam dzień wolny dla wszystkich pracowników lub dla poszczególnych grup pracowników w innych terminach, a nawet dla pojedynczych pracowników w terminach indywidualnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy maj 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w maju 2021 roku:

 • 10.05.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 17.05.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.05.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.05.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Sprawdź zwrot PIT i VAT
Powiększenie

Informujemy, że od niedawna w e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest nowa usługa, pozwalająca podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych na sprawdzenie daty zwrotu podatku PIT, zaliczenia go na inne zobowiązania lub przekazania do innego odbiorcy w przypadku zajęcia wierzytelności.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT, przygotowano również możliwość sprawdzenia daty zwrotu podatku VAT.

Z usługi można skorzystać wykorzystując Profil Zaufany, dane autoryzujące lub aplikację mObywatel pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Sprawozdanie finansowe 2020
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie oznacza to wydłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ (np. walne zgromadzenie wspólników) maksymalnie do 30 września 2021 roku

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym powinno nastąpić najpóźniej 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.