Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy sierpień 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w sierpniu 2020 roku:

 • 10.08.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 17.08.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.08.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.08.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Kasy wirtualne
Powiększenie

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie dopuszczające stosowanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne). Zgodnie z przepisami ten typ kasy fiskalnej może być stosowany w odniesieniu do następujących czynności:

 1. usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 2. usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
 3. usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych
 4. usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 5. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego,
 6. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego,
 7. usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego,
 8. usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego,
 9. usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi,
 10. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego,
 11. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami,
 12. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego,
 13. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami,
 14. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi,
 15. usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego,
 16. usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego,
 17. usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych,
 18. usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem,
 19. usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 20. usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 21. pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem,
 22. usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych,
 23. usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych,
 24. pozostałych usług gastronomicznych,
 25. usług przygotowywania i podawania napojów,
 26. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Zgoda na fakturę elektroniczną
Powiększenie

Często pytają nas Państwo czy potrzebna jest zgoda kontrahenta na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną?
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.
Jednocześnie przepisy nie określają szczególnej formy wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury w postaci cyfrowej.
Dopuszczalne są zatem np.:

 • potwierdzenie ustne w rozmowie telefonicznej,
 • SMS,
 • e-mail,
 • odręczna notatka odbiorcy,
 • potwierdzenie dorozumiane - wyrażone np. poprzez opłacanie faktury otrzymanej w formie cyfrowej.
Pamiętajmy jednak, że wycofanie tej zgody przez kontrahenta również nie wymaga żadnej szczególnej formy, co rodzi pewną trudność dowodową. Wobec tego zachęcamy do precyzyjnego ustalania formy komunikacji dotyczącej przekazywania faktur.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.


Limit umów na czas określony
Powiększenie

Przepisy Kodeksu pracy wprowadzają ograniczenie w zakresie liczby i czasu trwania kolejnych umów na czas określony zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
 
Zgodnie z przepisami okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony:
 
 • nie może przekraczać 33 miesięcy,
 • łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Do limitu umów na czas określony nie wlicza się umowy o pracę na okres próbny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.