Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Mały ZUS plus 2021
Powiększenie

Poniżej prezentujemy Państwu warunki skorzystania z tzw. ulgi mały ZUS plus od 1 stycznia 2021 roku:

 • przychód nieprzekraczający 120.000 zł w 2020 roku i prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni,
 • z ulgi można korzystać przez 3 lata (następnie przez 2 lata trzeba opłacać składki normalnie, a następnie można wrócić do ulgi),
 • obniżka dotyczy tylko składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba opłacać według dotychczasowych zasad,
 • z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy: opłacający preferencyjne składki (tzw. "mały ZUS"), opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT, wykonujący działalność na rzecz byłego pracodawcy.
 • decyzję o korzystaniu z ulgi należy podjąć do 1 lutego 2021 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.
 

PIT-11 dla pracowników
Powiększenie

Informujemy, że do 31 stycznia 2021 roku Biuro przygotuje dla Państwa pracowników informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2020 (PIT-11).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższą informację należy przekazać pracownikowi najpóźniej 1 marca 2021 roku.
 
W związku z tym przypominamy, jak skutecznie dostarczyć pracownikowi deklarację PIT-11:
 • w formie papierowej do rąk własnych pracownika (pracownik powinien potwierdzić odbiór podpisem na kopii deklaracji lub na stosownej liście),
 • w formie papierowej przesyłką pocztową (koniecznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata),
 • w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (w tym wypadku musi to być deklaracja podpisana podpisem elektronicznym lub skan oryginalnej deklaracji z podpisem, a pracownik powinien potwierdzić odbiór w e-mailu zwrotnym).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.
 

Ważne terminy styczeń 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w styczniu 2021 roku:

 • 11.01.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.01.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.01.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.01.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Zmiana formy opodatkowania
Powiększenie

Przypominamy Państwu obowiązujące terminy na zmianę formy opodatkowania:
 
 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w roku podatkowym (jeżeli pierwszy przychód osiągnęliśmy w styczniu, termin przypada na 20 lutego),
 • do 20 stycznia, jeżeli chcemy zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową lub jeżeli w poprzednim roku opłacaliśmy kartę podatkową i chcemy zmienić formę opodatkowania na inną.
Do wyboru mamy: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy.
 
Kiedy warto zmienić formę opodatkowania? Wszystko zależy od wielu indywidualnych czynników.
 
Zachęcamy do KONTAKTU z Biurem w celu sprawdzenia i wyliczenia czy w Państwa przypadku zmiana formy opodatkowania może być opłacalna.