Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
PPK ostateczny termin
Powiększenie

Przypominamy Państwu, że już za 5 dni mija ostateczny termin wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w firmach, które dotychczas nie miały takiego obowiązku:

  • firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników - muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 23.04.2021 roku.
Firmy posiadające status mikroprzedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 osób; roczny obrót poniżej 2 mln euro) mogą nie wprowadzać PPK, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Pracownik będzie mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK po złożeniu wniosku o wypisanie na piśmie. Rezygnacja będzie ważna przez 4 lata. Po tym czasie procedurę rezygnacji należy powtórzyć. Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK znajdą państwo TUTAJ.

Składka na PPK wyniesie od 2% do 4% po stronie pracownika i od 1,5% do 4% po stronie pracodawcy. 
Do programu automatycznie będą zapisywani wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Starsze osoby będą mogły przystąpić do programu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Sprawozdanie finansowe 2020
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie oznacza to wydłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ (np. walne zgromadzenie wspólników) maksymalnie do 30 września 2021 roku

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym powinno nastąpić najpóźniej 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.


Ważne terminy kwiecień 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w kwietniu 2021 roku:

  • 12.04.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  •  
  • 15.04.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
  •  
  • 20.04.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
  •  
  • 26.04.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Rozliczenie roczne 2020
Powiększenie

Przypominamy, że 30 kwietnia 2021 roku upływa termin złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2020 (PIT).

W związku z tym przypominamy o dostarczeniu do Biura odpowiednich dokumentów, jeżeli poza prowadzoną działalnością gospodarczą osiągnęli Państwo dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia lub o dzieło, emerytury lub renty, najmu lub dzierżawy, praw autorskich, odpłatnego zbycia rzeczy lub innych źródeł.
 
Jednocześnie zachęcamy do przekazania 1% podatku na wybrany przez Państwa cel. Aby to zrobić wystarczy podać nam numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcą Państwo wesprzeć.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.