Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Nowa matryca VAT
Powiększenie

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Zmiana stawek pierwotnie miała nastąpić 1 kwietnia 2020 roku, jednak termin wejścia w życie przepisów został przesunięty z powodu epidemii koronawirusa.

Obniżce ulegną m.in stawki na:

 • wyroby ciastkarskie z 8% lub 23% na 5%,
 • pieczywo o wydłużonej przydatności do spożycia z 8% na 5%,
 • owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%,
 • zupy, buliony, żywność homogenizowana z 8% na 5%,
 • musztarda i niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, tymianek, gałka muszkatołowa) z 23% na 8%,
 • produkty dla niemowląt i dzieci z 8% na 5%,
 • artykuły higieniczne z 8% ba 5%.
Podwyższone zostaną m.in. stawki na :
 • drewno opałowe z 8% na 23%,
 • lód do celów spożywczych z 8% na 23%,
 • skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce (np. małże, ośmiornice, homary, ślimaki) z 5% lub 8% na 23%,
 • niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kurkuma, kmin, szafran) z 5% na 8%.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.


CRBR termin wpisu
Powiększenie

Informujemy, że 13 lipca 2020 roku upływa termin dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. System gromadzi informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami jawnymi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnymi. 

Beneficjentem rzeczywistym dla spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostępny jest pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

PPK nowe terminy
Powiększenie

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa zmianie uległ termin wdrożenia przez mniejsze firmy tzw. pracowniczych planów kapitałowych:

 • firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników - muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 27.10.2020 roku,
 • firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników - muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 23.04.2021 roku.
Składka na PPK wyniesie od 2% do 4% po stronie pracownika i od 1,5% do 4% po stronie pracodawcy. 
Do programu automatycznie będą zapisywani wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 54 rokiem życia. Starsze osoby będą mogły przystąpić do programu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
 
Pracownik będzie mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK po złożeniu wniosku o wypisanie na piśmie. Rezygnacja będzie ważna przez 4 lata. Po tym czasie procedurę rezygnacji należy powtórzyć. Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK znajdą państwo TUTAJ.

Firmy posiadające status mikroprzedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie poniżej 10 osób; roczny obrót poniżej 2 mln euro) mogą nie wprowadzać PPK, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Wydłużony termin zapłaty PIT-4
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 roku, w związku z kryzysem epidemiologicznym, wydłużeniu ulegają ustawowe terminy zapłaty podatku od wynagrodzeń pracowników (PIT-4):

 • za marzec - do 20 sierpnia 2020 roku,
 • za kwiecień - do 20 października 2020 roku,
 • za maj - do 20 grudnia 2020 roku.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.