Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy luty 2024
Powiększenie

 Przypominamy terminy płatności podatkowych w lutym 2024 roku:

  • 15.02.2024 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
  •  
  • 20.02.2024 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
  •  
  • 26.02.2024 r. - termin zapłaty podatku VAT.

PIT-11 dla pracowników
Powiększenie

Informujemy, że do 31 stycznia 2024 roku przygotujemy dla Państwa pracowników informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2023 (PIT-11).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższą informację należy przekazać pracownikowi najpóźniej 28 lutego 2024 roku.
 
W związku z tym przypominamy, jak skutecznie dostarczyć pracownikowi deklarację PIT-11:
  • w formie papierowej do rąk własnych pracownika (pracownik powinien potwierdzić odbiór podpisem na kopii deklaracji lub na stosownej liście),
  • w formie papierowej przesyłką pocztową (koniecznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata),
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (w tym wypadku musi to być deklaracja podpisana podpisem elektronicznym lub skan oryginalnej deklaracji z podpisem, a pracownik powinien potwierdzić odbiór w e-mailu zwrotnym).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Zmiana formy opodatkowania
Powiększenie

Przypominamy Państwu, że zmiana formy opodatkowania jest możliwa w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w roku podatkowym (jeżeli pierwszy przychód osiągniemy w styczniu 2024 roku, termin przypada na 20 lutego 2024 roku).

Do wyboru mamy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy.
 
Kiedy warto zmienić formę opodatkowania? Wszystko zależy od wielu indywidualnych czynników.
 
Zachęcamy do KONTAKTU z Biurem w celu sprawdzenia i wyliczenia czy w Państwa przypadku zmiana formy opodatkowania może być opłacalna.

Płaca minimalna 2024
Powiększenie

Informujemy, że podobnie jak bieżącym roku, w 2024 będą aż dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyniesie ono odpowiednio:

  • 4.242,00 zł brutto miesięcznie / 27,70 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024,
  • 4.300,00 zł brutto miesięcznie / 28,10 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024,
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.