Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
CIT dla spółek komandytowych
Powiększenie

Zgodnie z opublikowanym w ubiegłym miesiącu projektem zmian w ustawie o CIT mocą ustawy mają zostać objęte także, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, spółki komandytowe, oraz spółki jawne, za wyjątkiem spółek osób fizycznych. Te drugie mogą być z opodatkowania zwolnione, pod warunkiem przyjęcia dodatkowych obciążeń informacyjnych.
Tym samym przychody sp.k. (i niektórych sp.j) zostaną opodatkowane CIT, pomimo że mamy do czynienia ze spółkami osobowymi:
 
 • w przypadku komplementariusza należny podatek od udziału w zyskach spółki pomniejsza się o podatek pobrany od danej spółki w % jaki przypada na danego komplementariusza. Wyższe opodatkowanie w tym przypadku wystąpi jedynie dla komplementariuszy będących osobą prawną i „małym podatnikiem” (to większość komplementariuszy), dla których realne opodatkowanie wyniesie 19% (zamiast 9%) oraz komplementariuszy wykazujących stratę (nie płacili podatku, jeśli udział w zysku sp.k. pokrywał stratę),
 • w przypadku komandytariusza będącego osobą prawną, podlegającego opodatkowaniu CIT w Polsce bądź UE (konstrukcja rzadko spotykana), mającego nie mniej niż 10% udziałów, występuje zwolnienie z podatku od udziału w zysku sp.k.. Jedyny podatek płaci sp.k. Rozwiązanie będzie niekorzystne, gdy sp.k. płaci 19% a komandytariusz 9%, lub dla komplementariuszy wykazujących stratę,
 • w przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną wprowadzone zostało podwójne opodatkowanie przychodów, uzupełnione jednak o zwolnienie podatkowe, wyłącznie dla komandytariusza nie będącego udziałowcem lub członkiem zarządu udziałowca (posiadającym poniżej 5% udziałów w sp.k.) ani członkiem zarządu komplementariusza, czy też powiązanego osobowo z komplementariuszem. Z CIT oraz PIT w tym przypadku może zostać zwolnione 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza, nie więcej niż 60 000 zł/rok z każdej spółki odrębnie. 
Pierwotnie przepisy miały obowiązywać od 01.01.2021, obecnie proponowane jest przesunięcie wejścia w życie powyższych regulacji na 01.05.2021. Projekt może jeszcze zostać zmodyfikowany w trakcie prac legislacyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.
 

Umowa zlecenie a umowa o dzieło
Powiększenie

Często pytacie nas Państwo, czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?
Poniżej podsumowaliśmy dla Państwa najważniejsze cechy obydwu umów.
 
Umowa zlecenie:
 • obowiązkowo podlega składkom ZUS (z wyjątkiem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego),
 • zakłada minimalne wynagrodzenie godzinowe (trzeba ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy),
 • zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt wykonania zlecenia (choć oczywiście powinien wykonać je z należytą starannością),
 • może być wypowiedziana w każdej chwili (chyba, że zapisy umowy stanowią inaczej).
 Umowa o dzieło:
 • nie podlega składkom ZUS (jedynie podatkowi PIT),
 • przedmiotem umowy muszą być czynności dające konkretny rezultat (np. wykonanie krzeseł lub strony internetowej),
 • wykonawca jest odpowiedzialny za efekt swojej pracy (zleceniodawca ma prawo do reklamacji),
 • umowa określa warunki jej wypowiedzenia (np. niedotrzymanie terminu lub wykonanie dzieła niezgodnie z umową).
W przypadku obydwu umów zleceniobiorca ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% lub 50%(jeżeli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich).
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Pomyłka w kasie fiskalnej
Powiększenie

Często pytacie Państwo co zrobić w przypadku popełnienia błędu przy rejestrowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących w przypadku wystąpienia tzw. oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
 
 • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
 • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności pomyłki,
 • do ewidencji dołącza oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła pomyłka.
Po dokonaniu tych czynności należy ponownie zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej w prawidłowej wysokości.
 
Wzór ewidencji pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej znajdziecie Państwo TUTAJ.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.
 

 

 

Ważne terminy październik 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w październiku 2020 roku:

 • 12.10.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.10.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.10.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 26.10.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.