Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Składki ZUS 2023
Powiększenie

Informujemy, że w 2023 roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czeka, jak zwykle, podwyżka składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki społeczne od stycznia 2023 roku (płatne w lutym) wyniosą:

 • składka emerytalna - 812,23 zł,
 • składka rentowa - 332,88 zł,
 • składka chorobowa - 101,94 zł,
 • składka wypadkowa - 69,49 zł,
 • składka na Fundusz Pracy - 101,94 zł.
Oznacza to wzrost składek społecznych z 1211,28 zł do 1418,48 zł, czyli o ponad 17%.

Obniżone składki ZUS (dla osób rozpoczynających działalność), które są uzależnione od płacy minimalnej, wzrosną z 285,71 zł do 331,27 zł w pierwszej połowie roku i do 341,71 zł od lipca, czyli o ponad 19%.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Płaca minimalna 2023
Powiększenie

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym w 2023 roku będą aż dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyniesie ono odpowiednio:

 • 3.490,00 zł brutto miesięcznie / 22,80 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023,
 • 3.600,00 zł brutto miesięcznie / 23,50 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023,
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Urlop okolicznościowy
Powiększenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, naszym pracownikom przysługuje dodatkowy płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. Urlop ten może być wykorzystany jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają. Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:
 
 • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
 • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
 • 2 dni - w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14-go roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy.
Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o skorzystaniu z urlopu okolicznościowego, chyba że było to wydarzenie nagłe, jak śmierć bliskiego. W takim przypadku pracownik musi powiadomić przełożonego jak najszybciej, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Pracownik podczas składania wniosku o przyznanie urlopu okolicznościowego ma obowiązek przedstawić odpowiednią dokumentację - np. akt zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe wcześniej, podwładny musi uzupełnić formalności wtedy, kiedy otrzyma wymagane dokumenty.

Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy wypada ważne zdarzenie. Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy wrzesień 2022
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych we wrześniu 2022 roku:

 • 15.09.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 •  
 • 20.09.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 26.09.2022 r. - termin zapłaty podatku VAT.