Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy sierpień 2022
Powiększenie

 Przypominamy terminy płatności podatkowych w sierpniu 2022 roku:

 • 15.08.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 •  
 • 22.08.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.08.2022 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Diety w krajowej podróży służbowej
Powiększenie

Przypominamy, że od 28 lipca 2022 roku zmianie uległy stawki diet oraz ryczałtów za nocleg i dojazdy, należnych pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej. Nowe stawki kształtują się następująco:

 • 38 zł - dieta z tytułu krajowej podróży służbowej (dotychczas 30 zł),
 • 57 zł - ryczały za nocleg (dotychczas 45 zł),
 • 7,60 zł - ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej (dotychczas 6 zł).

Stawki tzw. kilometrówki pozostają, niestety, bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Faktura zaliczkowa
Powiększenie

Często zdarza się, że zawierając transakcję wymagają Państwo od przyszłego nabywcy wpłaty pewnej sumy pieniędzy na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub świadczenia usług. Otrzymanie zaliczki lub przedpłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT. Poniżej odpowiemy na pytanie kiedy otrzymanie zaliczki należy udokumentować fakturą zaliczkową:
 
 • przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zaliczki (tak jak w przypadku normalnej faktury),
 • jeżeli transakcja (zaliczka i ostateczna dostawa towarów/wykonanie usługi) zamyka się w tym samym okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiącu) to nie ma potrzeby wstawiania odrębnej faktury zaliczkowej (wystarczy uwzględnienie otrzymania zaliczki na fakturze końcowej),
 • jeśli zaliczka wpłacana jest przez osobę fizyczną, fakturę zaliczkową wystawiamy wyłącznie na żądanie wpłacającego (jeżeli mamy obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej to obowiązkowo nabijamy zaliczkę na kasę),
 • fakturę zaliczkową możemy wystawić do 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty (nie powoduje to powstania obowiązku podatkowego - powstanie on dopiero w momencie otrzymania zaliczki).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Faktura pro forma
Powiększenie

Biorąc udział w obrocie gospodarczym niejednokrotnie spotykacie Państwo dokument opisany jako "faktura pro forma". Zawiera on wszystkie elementy normalnej faktury, jednak nie stanowi dowodu księgowego.
 
Faktura pro forma jest rodzajem oferty handlowej i gdy zdecydujemy się zapłacić zgodnie z zawartymi w niej danymi, dochodzi do zawarcia umowy handlowej poprzez akceptację złożonej oferty. Dopiero wówczas otrzymujemy właściwą fakturę.
 
Wydaje się to dokładaniem sobie dodatkowej pracy, jednak wystawianie faktury pro forma powoduje kilka istotnych korzyści:
 • potencjalny nabywca poznaje szczegóły oferty i warunki płatności,
 • nie musimy wystawiać faktury korygującej, gdy klient wycofa się z transakcji,
 • brak odpowiedzi na złożoną w ten sposób ofertę nie rodzi skutków podatkowych,
 • wzrost bezpieczeństwa, gdyż realizacja oferty następuje po otrzymaniu całości lub części zapłaty.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.