Wspieramy skuteczny rozwój firmy poprzez profesjonalną obsługę księgową.

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Gwarantujemy poufność, najlepsze praktyki księgowe oraz przyjazną atmosferę pracy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na efektywna analizę przedsiębiorstwa i zapewnia wysokie bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

 
 
CIT 9% w 2020 roku
Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie, z 1,2 mln euro do 2 mln euro, limit przychodów za poprzedni rok określający status tzw. "małego podatnika", który daje prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.
Jednocześnie bez zmian, na poziomie 1,2 mln euro, pozostawiono limit przychodów bieżących uprawniający do zastosowania stawki 9%. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że pierwszy limit dotyczy przychodów brutto, a drugi netto.

Zatem do zastosowania preferencyjnej stawki CIT 9% w 2020 roku będą mieli podatnicy, których przychody nie przekroczą:
 • 2 mln euro brutto w 2019 roku (przeliczone na złote po kursie z 1 października 2019 roku),
 • 1,2 mln euro netto w 2020 roku (przeliczone na złote po kursie z 2 stycznia 2020 roku).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

PIT dla młodych - wyjaśnienia
W związku z obowiązującym od 1 sierpnia 2019 roku zwolnieniem z podatku PIT dochodów osób, które nie ukończyły 26 roku życia, Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące stosowania zwolnienia. Poniżej prezentujemy podsumowanie najistotniejszych kwestii zawartych w odpowiedziach:
 • praktyki absolwenckie - przychody z umowy o praktyki absolwenckie nie są zwolnione z podatku, ponieważ zwolnienie obejmuje tylko przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego - zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne i wypadkowe również nie są zwolnione z podatku ponieważ na gruncie ustawy o PIT zaliczane są do przychodów z innych źródeł,
 • umowa o pracę z nierezydentem - zwolnienie obejmuje przychody z umowy o pracę zawartej z osobą, która nie ukończyła 26 roku życia i nie ma miejsca zamieszkania w Polsce,
 • zwolnienie od 2020 roku - od przyszłego roku stosowanie zwolnienia stanie się obowiązującą zasadą (nie trzeba składać żadnego oświadczenia), ale pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie zwolnienia,
 • ukończenie 26 roku życia - zwolnieniem objęte są przychody otrzymane do ukończenia 26 roku życia, niezależnie od okresu za jaki przysługują, zatem wynagrodzenie otrzymane po dniu 26 urodzin będzie już opodatkowane.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Biała lista - wyjaśnienia
Uruchomiona 1 września 2019 roku przez Ministerstwo Finansów tzw. biała lista podatników VAT i przepisy z nią związane budzą wciąż nowe wątpliwości. Poniżej opisujemy najistotniejsze problemy, które pojawiły po miesiącu funkcjonowania nowego wykazu:
 • rachunki wirtualne - duże firmy często wykorzystują indywidualne rachunki płatnicze, które niestety nie pojawiają się w ministerialnym wykazie. W przypadku weryfikacji takiego rachunku, na białej liście powinna wyświetlić się informacja, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem głównym zgłoszonym do Urzędu Skarbowego. Jeżeli tak się nie dzieje, należy zgłosić problem kontrahentowi,
 • rachunki depozytowe i powiernicze - rachunki te również nie pojawiają się w wykazie. Zapłata na taki rachunek stanowi zwykle zabezpieczenie do czasu realizacji umowy, ale po jej wykonaniu nie mamy pewności na jaki rachunek ostatecznie trafią wpłacone przez nas środki. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zgłoszenie do Urzędu Skarbowego zapłaty na rachunek inny niż zgłoszony w wykazie w terminie 3 dni od daty realizacji przelewu,
 • płatność kartą - dokonując płatności kartą powyżej 15.000 zł również nie mamy możliwości weryfikacji, czy pieniądze trafiają na rachunek znajdujący się wykazie. W tym wypadku, na chwilę obecną, również jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie transakcji do Urzędu Skarbowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy październik 2019
Przypominamy terminy płatności podatkowych w październiku 2019 roku:
 • 10.10.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.10.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 21.10.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.10.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.