Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym
Powiększenie

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami, dotyczącymi konieczności integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, wyjaśniamy:

 • obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, pierwotnie przewidziany na 1 lipca 2022 roku, został decyzją Ministra Finansów odroczony do końca 2024 roku.
Tym samym przedsiębiorcom nie grożą żadne kary za stosowanie niezintegrowanych urządzeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Zatrudnienie współmałżonka
Powiększenie

Często pytacie nas Państwo czy możliwe jest zatrudnienie we własnej firmie współmałżonka oraz jakie wiążą się z tym konsekwencje podatkowe oraz składkowe. Poniżej prezentujemy jakie są różnice w przypadku zatrudnienia współmałżonka na umowę o pracę i umowę zlecenie:

 • umowa o pracę - w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę współmałżonek jest traktowany jako osoba współprowadząca działalność gospodarczą tzn., że składki ZUS wyniosą 1774,72 zł, niezależnie od kwoty wynagrodzenia wynikającej z umowy plus podatek dochodowy. Wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi stanowi koszt uzyskania przychodu;
 • umowa zlecenie - w przypadku zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenie składki i podatek opłacamy tak jak od każdego innego zleceniobiorcy i wypłacone wynagrodzenie również stanowi koszt uzyskania przychodu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy maj 2022
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w maju 2022 roku:

 • 10.05.2022 r. UWAGA! Od lutego 2022 roku nie opłacamy żadnych składek w terminie do 10-go!
 •  
 • 16.05.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 •  
 • 20.05.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.05.2022 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzono specjalne zasady zatrudniania obywateli Ukrainy przez polskich pracodawców. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany:

 • obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski, bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej, ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy tj. do 23 sierpnia 2023 roku,
 • jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, okres ważności tych tytułów pobytowych ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 roku,
 • jeżeli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie: wizy Schengen wydanej przez organ polski lub inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego (o którym mowa w artykule 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002), w ramach ruchu bezwizowego, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” - przypada w okresie od 24 lutego 2022 roku, a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.
Aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy wystarczy w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformować powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Należy to zrobić elektronicznie na portalu praca.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.