Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
Powiększenie

Informujemy, ze od 1 stycznia 2021 roku każda firma będzie musiała poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło:

 • obowiązek informacyjny będzie dotyczył umów zawartych z osobami, z którymi firmy nie łączy stosunek pracy (nie są jej pracownikami),
 • obowiązek będzie dotyczył zarówno firm będących płatnikami składek, jaki i tych, które dotychczas nie miały żadnych obowiązków wobec ZUS,
 • umowa o dzieło będzie podlegała zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
 • pomimo wprowadzenia obowiązku informacyjnego, umowy o dzieło (póki co) pozostaną nieoskładkowane.
W związku z powyższym od przyszłego roku prosimy o informowanie Biura na bieżąco o fakcie zawarcia umowy o dzieło, tak jak ma to teraz miejsce w przypadku umowy o pracę lub umowy zlecenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Powiększenie

Informujemy, że na okres od 09.11.2020 roku do 29.11.2020 roku przywrócony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci, których przedszkola lub szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii. Zasiłek przysługuje rodzicom:

 • dzieci w wieku do 8 lat,
 • dzieci w wieku do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • dzieci w wieku do 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • dzieci w wieku do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzór oświadczenia, które powinien wypełnić rodzic ubiegający się o zasiłek znajdą Państwo TUTAJ.
Niewykluczone, że termin obowiązywania zasiłku zostanie wydłużony.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Faktura do paragonu i faktura uproszczona
Powiększenie

Od 1 stycznia 2020 roku fakturę można wystawić jedynie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Jednocześnie paragon fiskalny na kwotę do 450 zł, zawierający numer NIP nabywcy, stanowi tzw. fakturą uproszczoną. 
Dotychczas istniały wątpliwości, czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł. Z opublikowanych w ubiegłym miesiącu wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że nie można. Zatem jeśli wydamy klientowi paragon na kwotę do 450 zł, zawierający NIP firmy, to stanowi on fakturę uproszczoną i jest ostatecznym dowodem zakupu, do którego nie można już wystawić normalnej faktury.

Aby paragon mógł zostać uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę,
 • numer NIP sprzedawcy,
 • numer NIP nabywcy,
 • datę zakończenia sprzedaży lub wykonania usługi, jeżeli jest różna od daty wystawienia,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • kwotę opustów i obniżek cen, jeżeli nie zostały uwzględnione cenie jednostkowej netto,
 • kwotę należności ogółem.
Zwracamy także uwagę, że do końca 2020 roku faktur uproszczonych nie musimy uwzględniać osobno w ewidencji VAT. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku faktury uproszczone trzeba będzie ujmować w ewidencji VAT tak jak normalne faktury.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy listopad 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w listopadzie 2020 roku:

 • 10.11.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 16.11.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.11.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.11.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.