Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Składka zdrowotna 2022
Powiększenie

Najważniejszą zmianą, jaką przyniosą już od 1 stycznia 2022 roku przepisy uchwalonego niedawno tzw. Polskiego Ładu, jest zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej. Poniżej prezentujemy Państwu jak będzie wysokość miesięcznej składki zdrowotnej, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

 • skala podatkowa - 9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł,
 • podatek liniowy - 4,9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł,
 • ryczałt - przychód do 60 tys. zł - ok. 324 zł; przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł - ok. 540 zł; przychód powyżej 300 tys. zł - ok. 972 zł,
 • karta podatkowa - 270,90 zł.
Jednocześnie przypominamy, że składka zdrowotna nie będzie, jak dotychczas, odliczana od podatku dochodowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Składka zdrowotna za grudzień 2021 roku
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z wchodzącymi w życie 1 stycznia 2022 roku przepisami tzw. Polskiego Ładu, zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Dotyczyć to będzie również składki zdrowotnej za grudzień 2021 roku, której termin zapłaty przypada 10-go lub 15-go stycznia 2022 roku.

Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczeniu od podatku podlegają składki rzeczywiście zapłacone w danym roku podatkowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapłacić składkę zdrowotną wcześniej

Zatem, aby móc odliczyć od podatku dochodowego za 2021 rok składkę zdrowotną za grudzień, należy ją zapłacić najpóźniej 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

CRBR nowe podmioty
Powiększenie

Informujemy, że od 31 października 2021 roku rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązkiem tym zostały objęte także:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
 • spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • trusty.
Podmioty zarejestrowane do dnia 30 października 2021 roku mają obowiązek dokonania wpisu do CRBR w terminie do 31 stycznia 2022 roku. Natomiast podmioty zarejestrowane po 30 października 2021 roku mają na to 7 dni od daty zarejestrowania w KRS.

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dostępny jest pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

ZUS po terminie w 2022 roku
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od nowego roku ubezpieczenie to nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Nie będą już musieli składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Nowe przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku również osobom, których zaległości z tytułu składek przekraczają 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 zł). Nabędą one prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.