Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy grudzień 2023
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w grudniu 2023 roku:

 • 15.12.2023 r. - termin zapłaty ZUS dla osób prawnych (np. spółek z o.o.),
 •  
 • 20.12.2023 r. - termin zapłaty ZUS dla pozostałych płatników oraz termin zapłaty podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 27.12.2023 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Święta w listopadzie 2023 roku
Powiększenie

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych informujemy, że w dniach 01.11.2023 - 02.11.2023 Biuro będzie nieczynne.

Przy okazji, mając na uwadze, że tegoroczny Dzień Niepodległości (11.11.2023), wypada w sobotę, przypominamy Państwu zasady udzielania pracownikom etatowym dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę: 
 
 • dzień wolny należy wyznaczyć w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym święto występuje (jeżeli okresem rozliczeniowym jest miesiąc, dodatkowego urlopu należy udzielić w tym miesiącu),
 • pracodawca samodzielnie ustala termin udzielenia dnia wolnego (może oczywiście uwzględnić propozycje pracowników w tym zakresie),
 • dnia wolnego można udzielić zarówno przed, jak i po dniu świątecznym (pamiętając by był to ten sam okres rozliczeniowy),
 • pracodawca może wyznaczyć ten sam dzień wolny dla wszystkich pracowników lub dla poszczególnych grup pracowników w innych terminach, a nawet dla pojedynczych pracowników w terminach indywidualnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Diety od 1 stycznia 2023 roku
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 stycznia 2023 roku zaplanowana jest kolejna podwyżka stawki diet oraz ryczałtów za nocleg i dojazdy, należnych pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej. Nowe stawki stawki mają wyglądać następująco:

 • 45 zł - dieta z tytułu krajowej podróży służbowej (dotychczas 38 zł),
 • 67,50 zł - ryczałt za nocleg (dotychczas 57 zł),
 • 9 zł - ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej (dotychczas 7,60 zł).

Planowane jest także podniesienie stawek tzw. kilometrówki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do KONTAKTU z Biurem.

Płaca minimalna 2023
Powiększenie

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym w 2023 roku będą aż dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyniesie ono odpowiednio:

 • 3.490,00 zł brutto miesięcznie / 22,80 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023,
 • 3.600,00 zł brutto miesięcznie / 23,50 zł brutto za godzinę - w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023,
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.