Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Indywidualny rachunek podatkowy
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczania zapłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatkowy.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Zatem podatki za grudzień należy wpłacić już na indywidualny rachunek podatkowy.

Numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora dostępnego na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy listopad 2019
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w listopadzie 2019 roku:

 • 12.11.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.11.2019 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.11.2019 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.11.2019 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Obowiązkowy split payment
Powiększenie

Przypominamy raz jeszcze, że już od 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia zostaje zastąpiony mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Obowiązek stosowania split payment dotyczy:

 • sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • transakcji o wartości większej lub równej 15.000 zł,
 • tylko transakcji pomiędzy firmami.
Faktura wystawiona po 31 października 2019 roku powinna zostać oznaczona zapisem "mechanizm podzielonej płatności". Dla sprzedawcy, który nie oznaczy prawidłowo faktury, jak i dla nabywcy, który nie zastosuje mechanizmu split payment, przewidziano sankcję w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie można opłacać nie tylko, jak dotychczas, zobowiązania z tytułu podatku VAT, ale także dotyczące podatku dochodowego PIT i CIT, składek ZUS, podatku akcyzowego oraz należności celnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do 
KONTAKTU z Biurem.

CIT 9% w 2020 roku
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie, z 1,2 mln euro do 2 mln euro, limit przychodów za poprzedni rok określający status tzw. "małego podatnika", który daje prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%. 
Jednocześnie bez zmian, na poziomie 1,2 mln euro, pozostawiono limit przychodów bieżących uprawniający do zastosowania stawki 9%. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że pierwszy limit dotyczy przychodów brutto, a drugi netto.

Zatem do zastosowania preferencyjnej stawki CIT 9% w 2020 roku będą mieli podatnicy, których przychody nie przekroczą:

 • 2 mln euro brutto w 2019 roku (przeliczone na złote po kursie z 1 października 2019 roku),
 • 1,2 mln euro netto w 2020 roku (przeliczone na złote po kursie z 2 stycznia 2020 roku).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.