Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Mały ZUS plus 2022
Powiększenie

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu warunki do skorzystania z ulgi "mały ZUS plus" od 1 stycznia 2022 roku:

 • przychód nieprzekraczający 120.000 zł w 2021 roku i prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni,
 • z ulgi można korzystać przez 3 lata, przy czym okres ulgi "mały ZUS"  i "mały ZUS plus" sumują się (następnie przez 2 lata trzeba opłacać składki normalnie, potem można wrócić do ulgi),
 • ulga dotyczy tylko składek społecznych, składkę zdrowotną trzeba będzie opłacać na nowych zasadach wprowadzonych przez tzw. Nowy Ład,
 • z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy: opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT, wykonujący działalność na rzecz byłego pracodawcy.
 • decyzję o korzystaniu z ulgi należy zgłosić do 31 stycznia 2022 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.
 

PIT-11 dla pracowników
Powiększenie

Informujemy, że do 31 stycznia 2022 roku Biuro przygotuje dla Państwa pracowników informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2021 (PIT-11).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższą informację należy przekazać pracownikowi najpóźniej 28 lutego 2022 roku.
 
W związku z tym przypominamy, jak skutecznie dostarczyć pracownikowi deklarację PIT-11:
 • w formie papierowej do rąk własnych pracownika (pracownik powinien potwierdzić odbiór podpisem na kopii deklaracji lub na stosownej liście),
 • w formie papierowej przesyłką pocztową (koniecznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata),
 • w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (w tym wypadku musi to być deklaracja podpisana podpisem elektronicznym lub skan oryginalnej deklaracji z podpisem, a pracownik powinien potwierdzić odbiór w e-mailu zwrotnym).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Rozporządzenie zmieniające sposób naliczania wynagrodzeń
Powiększenie

W związku z opublikowanym w piątek, 7 stycznia 2022 roku, rozporządzeniem zmieniającym sposób naliczania wynagrodzeń, które ma na celu wyrównanie kwot, które niektórzy z Państwa pracowników stracili na tzw. Nowym Ładzie, informujemy, co następuje:

 • zgodnie z obowiązującym wciąż w Polsce prawem, ustawy nie można zmienić aktem niższego rzędu, w tym wypadku rozporządzeniem,
 • rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2022 roku, czyli bez żadnego vacatio legis, co oznacza, że pomijając kontrowersje prawne, nie mamy technicznej możliwości naliczenia wynagrodzeń według nowych zasad, ze względu na brak dostosowanego do nich oprogramowania,
 • do czasu aktualizacji oprogramowania, wynagrodzenia będą naliczane zgodnie z obowiązującą ustawą,
 • następnie uzgodnimy z Państwem sposób naliczania wynagrodzeń (jeśli podejmą Państwo decyzję o naliczaniu wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem, będzie to możliwe po aktualizacji oprogramowania),
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy styczeń 2022
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w styczniu 2022 roku:

 • 10.01.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 17.01.2022 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.01.2022 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.01.2022 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Zmiana formy opodatkowania
Powiększenie

W związku z rewolucyjnymi zmianami jakie przyniosą w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej przepisy tzw. Polskiego Ładu przypominamy Państwu, że zmiana formy opodatkowania jest możliwa w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w roku podatkowym (jeżeli pierwszy przychód osiągniemy w styczniu 2022 roku, termin przypada na 20 lutego 2022 roku).

Do wyboru mamy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy.
 
Kiedy warto zmienić formę opodatkowania? Wszystko zależy od wielu indywidualnych czynników.
 
Zachęcamy do KONTAKTU z Biurem w celu sprawdzenia i wyliczenia czy w Państwa przypadku zmiana formy opodatkowania może być opłacalna.

Nowe limity transakcji gotówkowych od 2022 roku
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą nowe limity transakcji gotówkowych. Maksymalną kwotą, którą będziemy mogli zapłacić gotówką będzie:

 • 8.000 zł - w transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B),
 • 20.000 zł - w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem (B2C).
Sankcją za dokonanie transakcji gotówkowej powyżej ustalonego limitu, jest brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w przypadku transakcji B2B oraz podwójne opodatkowanie dla przedsiębiorcy w przypadku transakcji B2C.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.