Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Artykuły spożywcze dla pracowników
Powiększenie

Informujemy, że zgodnie z wydaną niedawno interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów artykuły spożywcze udostępniane pracownikom.

We wspomnianej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów artykułów spożywczych takich jak: owoce, warzywa, bułki i inne pieczywo, konserwy, pasztety, ser, dżem itp. nabywanych z zamiarem udostępnienia ich do spożycia pracownikom w ogólnodostępnych pomieszczeniach socjalnych.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Umorzenie subwencji PFR a podatek
Powiększenie

Informujemy Państwa, że w ubiegły piątek, tj. 16 lipca 2021 roku, Minister Finansów podpisał wreszcie rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku PIT oraz CIT z tytułu umorzonych części subwencji udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Oznacza to, że Ci z Państwa, którzy decyzje o umorzeniu otrzymali już w czerwcu, nie będą musieli jutro, tj. 20 lipca, płacić z tego tytułu podatku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Urlop bez zgody pracownika
Powiększenie

Często pytacie nas Państwo czy pracownika można wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego zgody? Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją tylko dwie sytuacje, w których pracodawca może zdecydować o terminie wykorzystania urlopu przez pracownika:

  • okres wypowiedzenia - zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik znajdujący się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli pracodawca mu go udzieli,
  • wykorzystanie urlopu zaległego - zgodnie z ubiegłoroczną ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy lipiec 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w lipcu 2021 roku:

  • 12.07.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  •  
  • 15.07.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
  •  
  • 20.07.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
  •  
  • 26.07.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.