Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
PIT-11 dla pracowników
Powiększenie

Informujemy, że do 31 stycznia 2020 roku Biuro przygotuje dla Państwa pracowników informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2019 (PIT-11).
Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższą informację należy przekazać pracownikowi najpóźniej 2 marca 2020 roku.

W związku z tym przypominamy, jak skutecznie dostarczyć pracownikowi deklarację PIT-11:

 • w formie papierowej do rąk własnych pracownika (pracownik powinien potwierdzić odbiór podpisem na kopii deklaracji lub na stosownej liście),
 • w formie papierowej przesyłką pocztową (koniecznie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez adresata),
 • w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail (w tym wypadku musi to być deklaracja podpisana podpisem elektronicznym lub skan oryginalnej deklaracji z podpisem, a pracownik powinien potwierdzić odbiór w e-mailu zwrotnym).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Zmiana formy opodatkowania
Powiększenie

Przypominamy Państwu obowiązujące terminy na zmianę formy opodatkowania:
 
 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w roku podatkowym (jeżeli pierwszy przychód osiągnęliśmy w styczniu, termin przypada na 20 lutego),
 • do 20 stycznia, jeżeli chcemy zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową lub jeżeli w poprzednim roku opłacaliśmy kartę podatkową i chcemy zmienić formę opodatkowania na inną.
Do wyboru mamy: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy.
 
Kiedy warto zmienić formę opodatkowania? Wszystko zależy od wielu indywidualnych czynników.
 
Zachęcamy do KONTAKTU z Biurem w celu sprawdzenia i wyliczenia czy w Państwa przypadku zmiana formy opodatkowania może być opłacalna.
 

Ważne terminy styczeń 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w styczniu 2020 roku:

 • 10.01.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.01.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.01.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 27.01.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Indywidualny rachunek podatkowy
Powiększenie

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczania zapłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek podatkowy.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Zatem podatki za grudzień należy wpłacić już na indywidualny rachunek podatkowy.

Numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora dostępnego na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.