Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Limit umów na czas określony
Powiększenie

Przepisy Kodeksu pracy wprowadzają ograniczenie w zakresie liczby i czasu trwania kolejnych umów na czas określony zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
 
Zgodnie z przepisami okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony:
 
 • nie może przekraczać 33 miesięcy,
 • łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Do limitu umów na czas określony nie wlicza się umowy o pracę na okres próbny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.
 

Ważne terminy październik 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w październiku 2021 roku:

 • 11.10.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.10.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.10.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.10.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Nowy ład - aktualizacja
Powiększenie

W związku ze zmianami, jakie pojawiły się w projekcie tzw. Nowego Ładu, aktualizujemy dla Państwa przygotowane wcześniej zestawienie najistotniejszych zmian w podatkach dochodowych, które czekają nas w 2022 roku:

 • skala podatkowa: składka zdrowotna 9% liczona od dochodu; likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku; kwota wolna podniesiona do 30 tys. zł (ale nie wolna od 9% składki zdrowotnej); drugi (a właściwie trzeci) próg podatkowy podniesiony do 120 tys. zł; brak możliwości rozliczania najmu prywatnego według skali podatkowej; składka zdrowotna 9% także od wynagrodzenia zarządu spółki;
 • podatek liniowy: składka zdrowotna 4,9% liczona od dochodu, co oznacza podwyżkę podatku z 19% do 23,9%;
 • podatki zryczałtowane: składka zdrowotna będzie uzależniona od rocznego przychodu: do 60.000 zł - ok. 300 zł/miesiąc, do 300.000 zł - ok. 500 zł/miesiąc, powyżej 300.000 - ok. 900 zł/miesiąc; wygaszanie karty podatkowej (brak możliwości składania nowych wniosków).
Ponadto w projekcie przewidziano szereg innych zmian podatkowych np. likwidujących możliwość wykupienia przedmiotu leasingu do majątku prywatnego, zmianę limitu płatności gotówkowych z 15 na 8 tys. zł, przepisy o tzw. "ukrytej dywidendzie" oraz nowe obowiązki firm w ramach JPK.

Płaca minimalna 2022
Powiększenie

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2022 roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości, odpowiednio:

 • 3.010,00 zł brutto - w przypadku wynagrodzenia miesięcznego,
 • 19,70 zł brutto - w przypadku stawki godzinowej.
Jednocześnie przypominamy, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, kwoty odpraw pieniężnych i odszkodowań, minimalna podstawa zasiłku chorobowego, kwota wolna od potrąceń oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających tzw. "mały ZUS".

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.