Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy kwiecień 2020
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w marcu 2020 roku:

 • 10.04.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.04.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 20.04.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 27.04.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.

PS. Jednocześnie zawiadamiamy, że wszyscy nasi klienci, spełniający warunki do skorzystania z rozwiązań tzw. "tarczy antykryzysowej", będą o szczegółach informowani indywidualnie.

W razie pytań zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.


Tarcza antykryzysowa - aktualizacja
Powiększenie

Informujemy Państwa, że 28 marca 2020 roku Sejm przegłosował tzw. tarczę antykryzysową. Oto najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w ustawie:

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników.
 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj firm jednoosobowych, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 15681 zł netto,
 • przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy za marzec i kwiecień,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu należności skarbowych i ZUS,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku przestoju spowodowanego kwarantanną,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, 
 • świadczenie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych (jeśli przychód spadł o 15% i nie był wyższy niż 15681 zł netto) w wysokości maksymalnie 2080 zł,
 • przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT i PIT do 31 maja 2020 roku,
 • przesunięcie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020,
 • przesunięcie terminu obowiązkowego wdrożenia JPK_VAT na 1 lipca 2020,
 • przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR do 13 lipca 2020,
 • dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8 lat,
 • możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 od dochodu z 2019 (gdy przychód niższy o 50%),
 • możliwość udzielenia jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł (6 miesięcy karencji, możliwość umorzenia w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia),
 • wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (ważne dla zatrudniających cudzoziemców).
W przypadku pytań zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Koronawirus - praca Biura
Powiększenie

Informujemy Państwa, że w zaistniałej sytuacji Biuro będzie funkcjonować normalnie w godzinach od 7 do 16.

Jednakże ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Biurze do niezbędnego minimum.

Dokumenty księgowe mogą Państwo przesyłać w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail:

info@biurorach-brzeg.pl

lub na numer telefonu (także na WhatsApp, Viber):

604433962

Nie zalecamy wysyłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej, ze względu na możliwe ograniczenia w jej funkcjonowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwość zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Koronawirus - informacje ZUS i PIP
Powiększenie

W związku z pojawianiem się w Polsce przypadków koronawirusa Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje:

 • jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny,
 • za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji,
 • prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.
Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia:

 • pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia wyjazdu służbowego w rejon, gdzie występuje koronawirus,
 • pracodawca nie może zlecić dodatkowych badań lekarskich pracownikowi powracającemu do pracy z regionu, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem,
 • pracodawca nie może nie dopuścić do pracy pracownika powracającego do pracy z regionu, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem,
 • pracodawca nie może zobowiązać pracownika powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej koronawirusem do wykorzystania urlopu wypoczynkowego,
 • pracodawca może zaproponować czasowe świadczenie pracy zdalnej pracownikowi, który przebywał w strefie gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.