Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Szkolenia BHP w czasie pandemii
Powiększenie

Zgodnie z opublikowanymi niedawno wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzania szkoleń BHP w czasie trwania pandemii, mogą się one odbywać w następującej formie:

 • szkolenia wstępne - instruktaż ogólny może zostać przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; instruktaż stanowiskowy również może zostać przeprowadzony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na w/w stanowiska, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką;
 • szkolenia okresowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami ważność wszystkich szkoleń okresowych została wydłużona do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego; jednocześnie istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.Faktury korygujące 2021
Powiększenie

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami, informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku sprzedawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Trzeba będzie jednak udowodnić prawo do tej korekty w inny sposób.

Niestety, uciążliwy, ale dość jasny wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, został zastąpiony wymogiem posiadania przez podatnika dokumentacji, z której "wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją" (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).

Powyższą dokumentację mogą stanowić m.in.:

 • aneksy do umów,
 • korespondencja handlowa (w tym mailowa),
 • protokoły reklamacji,
 • dowody zapłaty.
Przepisy przejściowe dopuszczają możliwość stosowania, do końca 2021 roku, dotychczasowych przepisów w zakresie potwierdzania faktur korygujących, pod warunkiem zawarcia w tej sprawie pisemnego porozumienia z nabywcą.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

e-Urząd Skarbowy
Powiększenie

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2021 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło internetowy e-Urząd Skarbowy. W ramach projektu, logując się za pomocą profilu zaufanego lub danych autoryzujących (PESEL lub NIP i kwota przychodów), będzie można skorzystać z następujących usług:

 • Twój e-PIT - rozliczenie deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-38
 • e-mikrofirma - narzędzie do tworzenia plików JPK,
 • informacje dotyczące mandatów karnych,
 • generator mikrorachunku podatkowego,
 • płatności podatkowe online,
 • składanie pism (pismo ogólne, wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrot, czynny żal, zawiadomienie ZAW-NR).
W następnych etapach mają być uruchamiane kolejne usługi.

Internetowy e-Urząd Skarbowy dostępny jest TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Ważne terminy luty 2021
Powiększenie

Przypominamy terminy płatności podatkowych w lutym 2021 roku:

 • 10.02.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.02.2021 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 22.02.2021 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.02.2021 r. - termin zapłaty podatku VAT.