Biuro Rachunkowe Elżbieta Nowak
49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 1/3
tel.: 77 416 91 19, faks: 77 444 57 00, gsm: 602 634 095
 
Ważne terminy czerwiec 2020

 Przypominamy terminy płatności podatkowych w czerwcu 2020 roku:

 • 10.06.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 •  
 • 15.06.2020 r. - termin zapłaty ZUS dla osób fizycznych/prawnych zatrudniających pracowników,
 •  
 • 22.06.2020 r. - termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
 •  
 • 25.06.2020 r. - termin zapłaty podatku VAT.

Badania lekarskie i szkolenia BHP w czasie epidemii
Powiększenie

Informujemy Państwa o zmianach, dotyczących przeprowadzania badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników, obowiązujących w czasie epidemii:

 • badania wstępne i kontrolne - w przypadku braku dostępu do lekarza medycyny pracy, badanie może przeprowadzić i wydać orzeczenie także inny lekarz; badanie może zostać przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • badania okresowe - ważność wszystkich badań (których ważność skończyła się po 7 marca 2020 roku) podlega przedłużeniu na okres 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii;
 • szkolenia wstępne BHP - szkolenie może zostać przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, pracownika zatrudnianego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na powyższe stanowiska, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką;
 • szkolenia okresowe BHP - w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia przypada w okresie epidemii, zostaje on wydłużony do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do KONTAKTU z Biurem.

Kasy fiskalne online - zmiana terminu
Powiększenie

Informujemy, że w związku epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminu obowiązkowego wdrożenia tzw. kas fiskalnych online. Termin zostanie przesunięty odpowiednio:

 • z 1 lipca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku - dla firm świadczących usługi związane z wyżywieniem – świadczone wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym także sezonowo) i w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
 • z 1 stycznia 2021 roku na 1 lipca 2021 roku - dla firm świadczących usługi fryzjerskie, budowlane, prawnicze, kosmetyczne i kosmetologiczne, a także usługi w zakresie opieki medycznej lekarzy i dentystów oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.

Tarcza antykryzysowa 3.0
Powiększenie

W związku z kolejnym projektem ustawy, zakładającym modyfikacje w tzw. tarczy antykryzysowej, prezentujemy Państwu najważniejsze planowane zmiany:

 • zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 roku ma objąć samozatrudnionych, których przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek przekroczył 15.681 zł, ale ich dochód nie był wyższy niż 7.000 zł,
 • zwolnienie ze składek ZUS za kwiecień i maj 2020 roku ma objąć samozatrudnionych, którzy korzystają z tzw. "ulgi na start",
 • świadczenie postojowe ma objąć osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku,
 • zaniechany ma zostać pobór odsetek od podatku solidarnościowego (4% od dochodu powyżej 1 mln zł) zapłaconego w terminie do 1 czerwca 2020.
Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do KONTAKTU z Biurem.